Sadrzaj sajta:
[close]
15.08.2017. u 18:45:49 Danica991 | Pregleda: 75 | Komentara: 2


Kako se radi ulazna kalkulacija u trgovinskim preduzecima na osnovu fakture na kojoj je, pored svih vrednosno i kolicinski iskazanih stavki, iskazan i dobijen gratis - kolicina recimo 10 i vrednost 0.00 din? Da li je pravilno staviti na stanje maloprodajnom objektu i taj gratis? Smatrajuci pravilnim da treba, dobila sam odgovor da se to ne radi, da takva roba sluzi za pokrivanje manjka.  wierd1
13.08.2017. u 08:53:47 urrgb | Pregleda: 30 | Komentara: 0

10.08.2017. - Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvor: NBS

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 4,0 odsto.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu faktore i novu srednjoročnu projekciju inflacije.

Kretanja na međunarodnom robnom i finansijskom tržištu i dalje karakteriše neizvesnost. Neizvesno je kretanje svetskih cena primarnih proizvoda, a posebno nafte. Na međunarodno...
05.08.2017. u 06:51:29 vesna | Pregleda: 93 | Komentara: 0

Izvor: Moja firma

Osnovni dokument koji izdajemo o nastalom prometu je račun. Račun svedoči šta smo, kada i po kojoj ceni prodali kupcu.

Račun, koji nazivamo još i faktura, izdajemo kada je promet nastao odnosno kada je roba otpremljena kupcu odnosno kada smo okončali pružanje usluge.

U poslovanju se srećemo sa potrebom da pre izvršenog prometa izdamo kupcu dokument sa podacima o prometu. Na primer, želimo da nam kupac plati dobra i usluge unapred.

U ovom slučaju ne treba izdavati kupcu ...
01.08.2017. u 08:27:50 urrgb | Pregleda: 106 | Komentara: 0

Izvor: Dnevnik, B92

Beograd - Kada krenu u inostanstvo na godišnji odmor ili samo u šoping, građani Srbije mogu izneti iz zemlje u gotovini 10.000 evra.

Drama može nastati na granici kada, nakon kontrole, krene carinjenje robe.

Roba kupljena u inostranstvu iz prtljaga građana podleže carini samo ako je njena vrednost veća od 100 evra. Do te sume se ne plaćaju dažbine ako je ...
01.08.2017. u 08:22:57 urrgb | Pregleda: 96 | Komentara: 0

Izvor: B92, Blic

Beograd - Narodna banka Srbije poslala je dopis bankama da obaveste klijente da plaćanje bilo kojih računa preko interneta koji su na tuđe ime nije više dozvoljeno.

“Dobili smo ovaj dopis pre nekoliko dana i svi smo bili u čudu. Već smo počeli da obaveštavamo klijente. NBS je navela da je plaćanje na tuđe ime protivzakonito, ali nisu rekli koji se to zakon krši. U objašn...
25.07.2017. u 16:44:45 urrgb | Pregleda: 96 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Prosečna bruto zarada isplaćena u junu 2017. godine iznosi 67.857 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u junu 2017. godine iznosi 49.238 dinara.
 
U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 4,6%, a realno je veća za 4,4%, dok je prosečna neto zarada veća za 4,5% nominalno i za 4,3% realno.
 
U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečne bruto i neto zarade veće su za 6,0% nominalno, odnosno za 2,3% realno.

Nap...
25.07.2017. u 16:42:39 urrgb | Pregleda: 91 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u junu 2017. godine, u odnosu na maj 2017. godine, u proseku su povećane za 0,2%. Potrošačke cene u junu 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 3,6%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 2,9%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni po...
24.07.2017. u 11:29:01 dalmacija | Pregleda: 112 | Komentara: 0

Osnivac ima nameru da sa svog privatnog deviznog racuna uplati prodavcima  kupoprodajnu cenu za nepokretnost koju kupuje njegovo privredno drustvo, i da taj iznos u dinarskoj protivvrednosti predstavlja njegovu pozajmicu privrednom drustvu.
Cini mi se daje to po nasim propisima tesko izvodljivo, ali kakvo je vase misljenje?
14.07.2017. u 11:24:42 Neda | Pregleda: 283 | Komentara: 2

Poštovane kolege, podnela sam PDV prijavu danas za poreskog obveznika koji  na tromesečnom nivou radi obračun PDV. Posle nekoliko sati donosi još jedan izlazni račun šo mi menja kolonu 003 i kolonu 103 u PDV prijavi.
Pomoć !! Da li da radim odmah istog dana izmenjenu prijavu ili da prenosim u sledeći poreski period? Hvala na pomoći oko dileme. Pozdrav.
11.07.2017. u 08:15:47 urrgb | Pregleda: 106 | Komentara: 0

10.07.2017. - Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvor: NBS

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 4,0 odsto.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor imao je u vidu faktore i projekciju inflacije, kao i efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike.

Inflacija se od početka godine kreće u granicama cilja. Kao i u drugim zemljama, njeno kretanje u posmatranom periodu bilo je pod uticaje...
Pages: 1 2 3 ... 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -