Sadrzaj sajta:
[close]
danas u 07:23:13 urrgb | Pregleda: 2 | Komentara: 0

Izvor: Beta, N1, 13.12.2017.

Računovodstvene isprave, uključujući i fakture, ubuduće više neće morati da se štampaju, niti da sadrže pečat i potpis, odlučila je danas Vlada Srbije.

Kako se navodi u saopštenju, ministar finansija Dušan Vujović i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić potpisali su Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (...
13.12.2017. u 09:59:37 urrgb | Pregleda: 16 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u novembru 2017. godine, u odnosu na oktobar 2017. godine, u proseku su ostale na istom nivou. Potrošačke cene u novembru 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,8%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 3,0%.

Posmatrano po gl...
13.12.2017. u 09:30:02 urrgb | Pregleda: 30 | Komentara: 0

Sluzbeni glasnik RS, broj 111/2017, izdvajamo:

 - Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla

 - Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja - vazi od 01.01.2018. ([url=https://urrgb.wordpress.com/pravil...
13.12.2017. u 07:26:43 urrgb | Pregleda: 38 | Komentara: 0

Obavezno usaglašavanje potraživanja i obaveza, Obrazac IOS

Izvor: Aktiva sistem

Pravna lica i preduzetnici dužni su da pre sastavljanja finansijskih izveštaja, usaglase međusobna potraživanja i obaveze što se dokazuje odgovarajućom ispravom.
Poverilac je dužan da, pre sastavljanja finansijskih izveštaja, dostavi dužniku spisak neplaćenih obaveza.

Relevantni propisi:
1) Zakon o računovodstvu (“Službeni glasnik RS“, br. ...
12.12.2017. u 09:43:30 corner | Pregleda: 54 | Komentara: 0

Firma A ima sa opštinom potpisan protokol o saradnji ze realizaciju projekta. Firma A je već započela sa aktivnostima (pribavila uslove, izradila projekte, studije).
Pošto je velika vrednost projekta, firma A bi sa firmom B zaključila ugovor o ulaganju sredstava po kome bi Firma B bi uložila određena sredstva koja će joj se vratiti posle određenog perioda i srazmerno uloženim sredstvima će dobiti profit. Firma A je nosilac ulaganja i ona se obavezuje da svojim radom i sredstvima, kao i sre...
11.12.2017. u 09:24:13 urrgb | Pregleda: 569 | Komentara: 0

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu 2017. godine

- sta novo donosi predlog izmena Zakona o radu? -

Izvor: Pravni portal, Izvod iz obrazloženja Predloga preuzet sa sajta Narodne Skupštine Republike Srbije (www.parlament.gov.rs)

Na sajtu Narodne Skupštine Republike Srbije objavljen je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (u daljem tekstu: Predlog), čiji je predlagač Vlada Republike Srbije.

Prema stavu pre...
11.12.2017. u 09:12:38 urrgb | Pregleda: 181 | Komentara: 0

Šta donose izmene i dopune Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama?

 - predlozeno registrovanje faktura -

Izvori: Pravni portal; obrazloženje Zakona, sajt Narodne skupštine Republike Srbije

Problemi koje zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se zakonom postižu Važećim Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RSˮ, br. 119/12 i 68/15 – u daljem tekstu:...
09.12.2017. u 07:25:15 urrgb | Pregleda: 147 | Komentara: 0

Izvor: NBS

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici održanoj 07.12.2017. da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,5 odsto.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu novembarsku projekciju inflacije i kretanje njenih faktora, očekivane efekte prethodnog ublažavanja monetarne politike, kao i bolje ekonomske performanse tokom trećeg tromesečja i izglede za naredni period.

Izvršni odbor je ocenio da su inflatorni pritis...
08.12.2017. u 14:05:14 Milena Panic | Pregleda: 215 | Komentara: 7

Ima li neko novih informacija o ovim standardima?
Da li se vec primenjuju ili ne?
Hvala.
08.12.2017. u 10:32:34 miramg | Pregleda: 188 | Komentara: 1

Da li se cesija u kojoj je firma cedent, te zatvara obavezu prema dobavljaču i potraživanje od kupca,nakon knjiženja mora pustiti i kroz izvod i "prošetati" preko nekog prelaznog računa?
Pages: 1 2 3 ... 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -